[email protected] Vakit Nakittir

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Veri sorumlusu sıfatı ile meetupexpress.com ("MOZARED")‘e ait web siteleri meetupexpress.com, mozared.com, takvims.com, randevusitesi.com, randevuservisi.com, mozared.online, randevuservisi.xyz, randevuexpress.com, randevuexpress.xyz, randevusitesi.xyz, meetupexpress.xyz, takvims.xyz(“Web Siteleri”) ve çevrimiçi platformların (“Hizmet”) kullanımı sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak ziyaretçiler ve kullanıcılara ilişkin hangi kişisel verilerin işlenebileceği, işleme amaçları, kişisel verilerin ne şekilde toplanabileceği, ve kişisel verilerin korunmasına yönelik diğer hususlar ile ilgili Web Sitesi’nde bulunan Aydınlatma Metni’ni okudum.

İşbu Açık Rıza Metni’ni onaylamam halinde Aydınlatma Metni’nin, “Kişisel Verilerin  Aktarımı” başlıklı bölümünde  belirtildiği üzere kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak aşağıda belirtilen ve yurt dışında bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini anladım. 

Kişisel Verilerin Yurt Dışında Aktarılacağı Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları ve Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veriler:

Google Cloud:  Meetup Express, Web Siteleri ve Hizmeti ile ilgili olarak dünya çapında en güvenilir ve emniyetli altyapılardan birine sahip olması sebebiyle Google’ın yurtdışından bulunan sunucularını kullanır. MOZARED tarafından işlenen tüm kişisel veriler Google’ın sunucularında saklanır. Google,işlenen kişisel verileri hiçbir şekilde kendi çıkarları ve amaçları için kullanmamakta, MOZARED şirketi için sadece sunucu hizmeti vermektedir. 

Digital Ocean:  Meetup Express, Web Siteleri ve Hizmeti ile ilgili olarak dünya çapında en güvenilir ve emniyetli altyapılardan birine sahip olması sebebiyle Digital Ocean’ın yurtdışından bulunan sunucularını kullanır. MOZARED tarafından işlenen tüm kişisel veriler Digital Ocean’ın sunucularında saklanır. Digital Ocean,işlenen kişisel verileri hiçbir şekilde kendi çıkarları ve amaçları için kullanmamakta, MOZARED şirketi için sadece sunucu hizmeti vermektedir. 

 

Kişisel verilerimin yurt dışına aktarımına ilişkin açık rızamı dilediğim zaman [email protected]  e-posta adresine yazarak geri çekebileceğimi ve fakat bu takdirde üyeliğimin de sonlanacağı konusunda bilgilendirildiğimi  ve çerez tercihlerimi dilediğim zaman Çerez Ayarlarından değiştirebileceğimi anladım.  

Aydınlatma Metni’ni ve Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Açık Rıza Metni’ni okudum, anladım ve onaylıyorum. KVKK’nun 9. Maddesi birinci fıkrası anlamında kişisel verilerimin Aydınlatma Metni ve işbu Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Açık Rıza Metni’nde belirtildiği şekillerde ve amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin veriyorum.

 Hemen Dene! Ücretsiz Kayıt Ol!